Executive Board Members

Dr. Ganesh Yonzon Tamang

Dr. Ganesh Yonzon Tamang

Chairman
Ms. Chandeshwori Tamrakar

Ms. Chandeshwori Tamrakar

Vice Chairman
Mr. Pradeep Bomjon Lama

Mr. Pradeep Bomjon Lama

General Secretary
Mr. Baburam Dhakal

Mr. Baburam Dhakal

Joint Secretary
Mr. Man Bdr. Lama

Mr. Man Bdr. Lama

Treasurer
Ms. Maya Dolma Lama

Ms. Maya Dolma Lama

Joint Treasurer
Dr. Kamal Phuyal

Dr. Kamal Phuyal

Member
Mr. Pancha krishna Tha Shrestha

Mr. Pancha krishna Tha Shrestha

Member
Dr. Yuba Raj Limbu

Dr. Yuba Raj Limbu

Member
Prof. Dr. Muni Raj Chhetri

Prof. Dr. Muni Raj Chhetri

Member
Ms. Bashanti Thapa

Ms. Bashanti Thapa

Member
Ms. Ramila Joshi

Ms. Ramila Joshi

Member
Mr. Dipak Kumar Upadhyaya

Mr. Dipak Kumar Upadhyaya

Member